Er public service ikke for alle?

Centrum i landsbyens liv, og samfundets udvikling var i gamle dage historiefortælleren. Den ældste som alene i kraft af sit lange liv havde oparbejdet mere viden end landsbyens yngre medlemmer. Hans historier havde til opgave at underholde og undervise, og han levede altid fuldt ud op til det vi i dag ville kalde hans public service forpligtelse. Hans opgave var at sørge for det vi i dag kalder sammenhængskraften. Han var både underholder og underviser.
Den rolle er i dag overtaget af fjernsyn og radio, og i Danmark er det Danmarks Radio der har den forpligtelse, at være samlingspunkt for underholdning og undervisning, og på den måde være med til at sørge for sammenhængskraft, og fælles kulturelle referencer i det danske samfund.
Derfor er det også vigtigt at Danmarks Radio er tilgængeligt for os alle, og betalt af os alle, og det er her jeg kommer med mit brok.
For hvorfor skal jeg, der bor alene, betale det samme for at få adgang til DR´s tjenester, som familien med 2 indtægter, eller 3 indtægter eller endnu flere indtægter?
Jeg kan godt forstå at man i tidligere tider betalte licens pr. TV – eller radiomodtager, men nu hvor licensen dækker alle former for apparater med adgang til radio – TV eller internettet, og at over 97% af de voksne danskere ejer mindst et af disse apparater, hvorfor sender vi så ikke regningen for at drive DR, og TV2 regionerne til fælleskassen? Altså betale driften over skattebilletten, på samme måde som vi alle sammen er med til at betale for alle mulige andre af vores kulturinstitutioner? Hvis argumentet er politisk uafhængighed, jamen så skal det jo slet ikke være poltikerne der beslutter størrelsen på licensbetalingen, og i sidste ende budgetterne for DR og TV2´s regioner?
Så kom nu, lad os nu få lagt DR og TV2 regionernes budgetter over på det skattebetalingen, og lad os lave en konstruktion der foreskriver at beskæringer af budgettet skal være med et massivt flertal i Folketinget, f.eks. 2/3, så det bliver praktisk umuligt for en regering der er uenig i den redaktionelle linie, at beskære budgettet, uden at oppositionen også er med i beslutningen.
Der er jo heller ingen tvivl om at det vil medføre en massiv besparelse hos DR, som i dag står for opkrævning og administration af licenspengene, og ingen vil længere kunne være sortseere, frivilligt eller fordi man misforstår nogle absurde regler om samboende, kærester og ikke kærester i en husstand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *